QM 2005 ArchivesArchives

Edward V. Shuryak (Section Plenary 7)


Edward_V._Shuryak_01.jpg

Edward_V._Shuryak_02.jpg

Edward_V._Shuryak_03.jpg

Edward_V._Shuryak_04.jpg

Edward_V._Shuryak_05.jpg

Edward_V._Shuryak_06.jpg


Created by IrfanView